velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om bildene
Planter
Jordbærdyrker
Høstkledd skog
Naturoppleving januar 2005
Verdens beste matematiker
Gran Canaria mai 2005
Garasjedugnad
Havet er veldig
Solen
Dine henders verk

Jordbærdyrker fra Ask

Jordbærdyrker

De siste årene har vi hver sommer kjøpt en kasse jordbær (minst) fra Arne Kongshaug. I fjor prøvde vi Ida, en ny stor sort. Gamlesortene er i grunnen bedre. Men imponerende var de å se på, bærene.