velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Bøn for nordmenn

Herre, du som tronar i himmelen og elskar folka på jorda: Gjev oss liv, ein levande straum som fløymer gjennom kroppene våre, alle våre gjeremål og alt vi er Lat vatnet drypa av augene og føtene og fingrane våre, lat det renna fritt gjennom skapnaden Heile livet, Herre, bed eg deg lata oss leva som levande, levande steinar i huset ditt Solide, usårbare, vakkert avrunda, nøye tilpassa av di mjuke sterke hand og vaska reine i blod men gjort levande av vatn som strøymer gjennom steinar For slik er vatnet som renn frå din stad, det lyt vera slik, Herre, ja, slik er det! - du som har all makt både der oppe og her Lat riket ditt koma hit, Far, høyr vår bøn og lat livet fløyma gjennom gråstein

(16. mai 2002)