velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Dikt til Aashild 60 år

Noe lett liv har du ikke hatt Men du har kjempet og holdt ut, jobbet hardt, satt skapet på plass, delt, gitt, stilt opp, - for oss, for troen og idealene - Ja, litt av en dame er du, du smisker ikke men vet hva du vil og holder fast ved dét Og noe har du vel lært også Gratulerer, stridskvinne!


juli 2000