velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Sang til bestefar
(mel: Små regndråper faller)

Du bestefar, du fyller 90 år tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Nå hører du dårlig og mangler hår tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Men først var du sjømann på havet blå tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Og så ble du bonde, fikk mange små tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Skytebas, det ble du senere tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Du sprengte så tomter ble penere tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Takk for rips, takk for hjelp, og for gjestfrihet og for gavmildhet, slikt heter kjærlighet Du sa aldri nei når jeg banket på tippe-ti-o-ra, tippe-tra-la-la Vi feirer en sjølhjulpen arbeidsmann, du har jobbet flittig, som ingen kan. Men til slutt trenger du óg en frelser sann tippe-ti-o-ra, det blir halleluja PS: Ta imot ham mens du kan! Hilsen Leikny

(10. juli 2003)