velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Det luktar skog av fingrane mine. Dei har halde seg fast i greiner og plukka bær og drege meg opp etter berget og grave i myra, pirka i barken, halde kring blomane og klappa dei gamle stubbane og viss eg hadde lege i armane til ein skogsmann nett no hadde han kan hende elska meg meir enn han kunne fatte og dét ville vore på grunn av luktene av kvinne og skog På grunn av eimen av alt han held av


4.8.2007