velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Soleier

Gule, glade soleier i eit soleiehav Éin er så lik ein annan Den tredje med. Og fjerdemann er også slik: Strålande solfarga, mjuke runde kronblad, hundre struttande støvberarar, grøn og gul, gul og grøn med årer og teikningar gjort av meisterhand Så vakre dei er! Eg tek dei alle, eg: soleier Men kven smelta hjartet mitt? Det gjorde denne kvitflekka istykkerrivne ufullkomne einslege skapnaden her - angripen av fiendar. Herja, skadd og merkt. Og likevel nydeleg - som ingen andre


juni 2007