velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Tenk om (1)

Tenk om noen har skapt deg, du jord Da er du hans. Hennes. Hins. Og Hin eier deg og bestemmer egentlig over alt på deg Jeg kan jo ikke - vel, kan, men - protestere på hvem som er sjefen mesteren, Herren hvis det er slik det er Det ville jo være tåpelig Men når skal dette bli udiskutabelt og kan vi snakke med Hin da? Går det forresten an å snakke med Hin nå?

(høst 2004)