velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om diktene
Soleier
Skogsmenneske
Stillhet
Bøn for nordmenn
Min Jesus
Nyfødd
Tenk om (1)
Tenk om (2)
Livet
Strekk deg
OL 2002
Dikt til de unge
Til Aashild 60 år
Perlene
Sang til bestefar
Ømme tær
Sigrar

Tenk om (2)

Tenk om skaperen kommer nå. Han som anla hagen og overlot den til gartnerne - det er oss selvfølgelig Tenk om han kommer for å se hagen sin og høste fruktene Ville han plukke eller ville han renske bort eller ville han kanskje hjelpe meg - nei, det ville vel være altfor sent - det jeg har stelt med i livet og ville jeg få lønn? beholde jobben? Eller hva?

(høst 2004)