velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om tekstene
Jesus
Hva er "en kristen"?
Å være kristen

Oksehistorie
Hønsehistorie
Vestlendingen i fare
Press

En hønsehistorie

Her en dag dro jeg for å kjøpe middag, og fant en hel kylling, ferdig stekt og marinert, til 35 kr på nærbutikken.

Men hvordan kan kyllingen ha bodd, spist kraftfor, blitt matet, blitt rengjort for, blitt slaktet og flådd, blitt fraktet, krydret, stekt, pakket, fraktet igjen, og lagt på plass i Remas frysedisk, samt skattlagt, kontrollert, regnskapsført og annonsert, for bare 35 kroner?

Prisen er jo bare en fjerdedels normal timelønn! Har denne kyllingen bare kostet menneskene 15 minutters arbeid gjennom et helt liv?

Prisen på 35 kroner skriker ut sitt vitnemål: Her er det noe helt galt. Noe helt umenneskelig maskinmessig. Jeg la kyllingen tilbake på plass, det blei fiskepudding i stedet.

Min venninne i Statens Dyrehelsetilsyn fortalte meg etterpå om alt det kyllingene og deres overbelastede foreldre utsettes for – blant annet beinproblemer med mye smerter og brudd, samt hjertetrøbbel pga høy vekt (kyllingene) og konstant sult (de voksne dyra). Også boforhold (stress) og slakteprosessen (bomslakt) er det problemer med. Hønsene er blitt helt unaturlige skapninger som verken tåler naturlig lys, sin egen tunge vekt eller sin egen voldsomme matlyst.

Derfor våger jeg denne påstanden her: Det finnes knapt noe annet tiltrekkende ved vanlige norske kyllingers liv og død enn smaken og prisen.

Vil vi virkelig kjøpe dem når vi vet dette? Og se Gud Skaperen i øynene samtidig? Spør etter økologisk kyllingkjøtt neste gang du er i butikken! Og spør igjen neste måned, og neste. De har det sikkert ikke, de fleste steder, men hvis etterspørselen fra tusenvis av kristne (og andre som vil gjøre rett) blir stor over hele landet, tenker jeg driften blir lagt om rundt om på gårdene etterhvert!

Hverdagskristne vil vi være. Hva ville Jesus gjort? Følg ham!