velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Velkommen
Teknisk informasjon

Litt om hvordan nettstedet er laget

Dette nettstedet, med unntak av bloggen, er laget for hånd ved hjelp av teksteditoren Emacs. Stilen er styrt av CSS (cascading style sheets). CSS brukes til å angi bakgrunnsfarger og bakgrunnsbilder, typesnitt og posisjonering. Det er ingen bruk av "frames" her. Hovedtyngden av CSS ligger på screen.css; her er direktivene for visning på skjerm. Det er egne direktiver print.css som gjelder for utskrift; der er venstremarg og toppmarg fjernet, og typesnittet ("fontene") er bedre egnet til lesing på papir. Takk til Harald Hanche-Olsen for å ha vist meg hvordan CSS skal brukes; jeg har brukt ideer fra Norsk matematikkråds nettsted, som han har utviklet.

Repeterte elementer slik som toppmargen og venstremargen er å finne i egne filer som inkluderes ved hjelp av "server side includes". Så en typisk side består av en fil (med etternavn .shtml), som essensielt starter med to "include"-utsagn, ett for toppen og ett for venstremargen.

Bloggen (forkortelse for web log) tar utgangspunkt i Greymatter, et fritt programsystem for blogger. GM er skrevet i perl, og grensesnittet mot webtjeneren (Apache) er via cgi. Det er ingen python, php eller databaser involvert. Jeg har brukt templatet (malen) lefty som utgangspunkt. Fordelen med dette templatet er at det er eksplisitt CSS-basert, og det er dermed lett å tilpasse stilen for bloggen til resten av nettstedet. Vi bruker faktisk samme CSS-fil for dem begge.

Fargevalg mv har Leikny og jeg gjort i fellesskap. Pga organiseringen med CSS kan dette skiftes ut i en håndvending dersom smaken skulle skifte. Det har da også skjedd en gang eller to!

Typografien i de fleste sangene (de under delingsstreken) har jeg gjort ved hjelp av MusiXTeX, som er en makropakke til TeX, som i utgangspunktet er det uunværlige skriveverktøyet til en matematiker, men som også altså har utallige andre muligheter for å lage god typografi. Forfatteren av TeX heter Donald E. Knuth. Han er mest kjent som en betydelig informatiker og matematiker med stor interesse for typografi, men han har også gitt ut 3:16, en nydelig bok om alle 3:16-versene i bibelen, og Things a Computer Scientist Rarely Talks About , om forholdet mellom tro og vitenskap, sett fra en troende vitenskapsmanns side. Anbefales!

De nye sangene (over streken) er skrevet i abc, etterhvert et standardsystem for å skrive enkle noter i ascii. Systemet er gammelt, men inntil for få år siden var det ingen enkel mulighet for å få tekst inn mellom notelinjene; derfor brukte jeg det ikke før. Men se nå hvor enkel kildekoden til "Hvem har skapt alle blomstene" er!

Innholdet ellers har Leikny full kontroll over. Om ikke lenge kan hun styre butikken nesten helt på egen hånd. Bloggen ved hjelp av Greymatter, og resten ved hjelp av en snedig programvarekombinasjon på Mac OS X bestående av ftp-klienten Cyberduck og editoren Smultron. Disse samarbeider slik at det fremstår som at man i Smultron-editoren direkte kan editere filer på webtjeneren.

Hvis du har spørsmål av teknisk art, eller gode ideer til forbedringer, vennligst ta kontakt med meg pr e-post til stromme@mi.uib.no.


Stein Arild Strømme
webmaster
leikny.einerheim.net