velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om Leikny
Torstein
Han Mannen
Heimen vår

Hvem er jeg

Jeg heter Leikny Strømme, er vestlending og født på 60-tallet. Mor til 19-åring, kone til matematiker. Datter av ---- en Sjølstendig Mann, Otto, samt en Overbevist Dame, Aashild, og søster til 3. Jeg er hjemmeværende, mest pga svak konstitusjon.

Dessuten er jeg kristen. Og nettopp troen er bakgrunnen for at jeg legger meg og mitt ut på nett. For jeg vil gjerne vise andre hva jeg har funnet og sett. Det er så rikt, så skjønt, så sant, så alvorlig, så spennende, så vanskelig, så virkelig, så ufattelig, så ALT - det med evigheten, det med Han som Er - altså det med Gud.

Andre interesser: Samfunnet. Drivkrefter, utviklingstrekk, sammenhenger. Detaljer og Toner og Innhold.

Dette er meg: 
Leikny