velkommen * dikt * sanger * tekster * bilder * blogg * om Leikny * e-post --------------
Om tekstene
Jesus
Hva er "en kristen"?
Å være kristen

Oksehistorie
Hønsehistorie
Vestlendingen i fare
Press

Hvem er kristen?

Grunnleggende ting for en kristen

Hvis du

da er du en kristen, og dermed Guds barn.
Sikkert mulig at noen er kristne som vet/tror mindre enn dette, men dette er svært grunnleggende ting.

Et par ting til det er bra å vite/akseptere:

Du kan snakke til Jesus – akkurat som til Gud Faderen – og spørre om og fortelle om og be om alle ting – han hører! Og elsker at du kommer til ham med alt! Jesus snakker også til deg – via hørbare ord, eller inntrykk, ånd – og gjennom bibelen og gjennom andre kristne. Kontroller det du hører/merker, med det som står i Bibelen – HELE bibelen. Og legg det fram for Gud i bønn, for han har lovet å rettlede oss.

Jesus var og er både ekte menneske og ekte Gud. Gud Faderen og Sønnen Jesus er ett. Den Hellige Ånd er også del av Gud. Gud legger Den Hellige Ånd inn i våre hjerter; slik får vi kontakt med Gud, og slik bor Gud i oss.

Gud er god. Han elsker menneskene og resten av det han har skapt, og er FULL av kjærlighet og nåde og barmhjertighet.

Gud er hellig. Han hater synd.

Ingen kan komme til Faderen (Gud) uten gjennom Jesus. Det hjelper ikke å leve et anstendig, fint liv – det hjelper ikke å tro på en annen enn Jesus. Det hjelper f.eks ikke å være muslim. Vi må tro på Jesus, bibelens Jesus.

Gud ønsker brennende at hans barn skal leve et rikt, rent, hellig, prektig, rettferdig, generøst og dypt liv fullt av fred og glede – sammen med ham. Han hjelper oss med dette når vi ber ham om det. Med ”rikt” menes ikke først og framst verdslig rikdom – det menes å være rik på Gud og hans ting – ”Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg” (mat, klær, venner og andre ting vi trenger), sier bibelen.

Den som ikke er helt ren, kan ikke få leve nær Gud, og får ikke evig liv. Ren blir man enten ved å la fullstendig være å synde, og bare gjøre godt (det klarer ingen), eller ved å være tilgitt av Gud. Eller ved å sone straffen for sine synder. Straffen for synd er døden.....Den straffen var det bare Jesus som kunne ta på seg, for han hadde nemlig makt til å stå opp igjen fra døden. Det har vi ikke sjøl. Vi kan ikke sone sjøl, og komme levende fra det. Vi må ta imot Jesu stedfortredende soning, og bli tilgitt på dét grunnlaget. Og DA kan vi komme nær til Gud – tilgitt og ren.

Satan finnes. Han er ”sjefen for det onde”, og er den som prøver å lokke menneskene til synd, vantro og fortapelse. Han lyger og narrer og sårer og dreper. Han vil bare ødelegge. Også han kan snakke til mennesker.

Jesus er sterkere enn Satan. Merker du at Satan er til stede, så stol på Jesus. Slapp av – men rop på Jesus hvis du er redd – for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst, står det i Bibelen.

Bibelen inneholder Guds ord, samt menneskers vitnemål om jødenes historie (GT) og om Jesus og om Gud – usedvanlig troverdige vitnemål, skrevet og fortalt av folk som sjøl opplevde Jesus for 2000 år siden, og av folk som kjente slike vitner (NT).

Den som virkelig kjenner Gud, vil være livende redd for å lyve om ham, eller om noe av det som skjedde med hans spesielle folk (Israel). Derfor kan vi ha slik stor tiltro til det som står i bibelen.

I Åpenbaringsboken i slutten av bibelen lover Gud en forferdelig straff til dem som fjerner eller legger til noe til boken.

Israel er det folket, den nasjonen, som Gud valgte seg særlig ut for å vise hvem han selv var og hvordan han handler (og samhandler) med mennesker. Historien om jødefolket er skrevet ned i bibelen til eksempel og lærdom for alle mennesker på hele jorden.

Vi står derfor i takknemlighetsgjeld til Israel, og Gud ønsker at alle hans barn skal velsigne dette folket spesielt – Israel er jo også Jesus sitt eget fedreland. Med et nært forhold til Jesus, er det helt naturlig med et nært forhold til hans spesielle land.

Jesus kom med nåde og sannhet til jorden – og en ny pakt, blodets pakt (med bl.a. kors-løsningen for menneskenes synder) – og denne nye pakten er den avtalen som nå gjelder mellom menneskene og Gud. Den gamle pakten i GT gjelder ikke for en kristen.

Jesus kommer igjen.
Han skal hente sine, han skal dømme levende og døde, han skal styre jorden og gjenopprette skaperverket (bl.a riket for Israel). De kristne skal hjelpe til. Mange ting som gjelder disse framtidige tingene, er noe uklare i bibelen, særlig tidsperspektivene, men alt skal bli helt godt – Gud skal skape en ny himmel og en ny jord der kjærlighet bor – og alt det vonde skal utryddes.